Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane

Powstaliśmy w marcu 1990roku, jako spółka cywilna, która w grudniu 2003r została przekształcona w spółkę jawną. 

Od początku powstania zajmujemy się robotami inżynieryjnymi, instalacyjnymi i drogowymi. 

Posiadamy długoletnie doświadczenie w branży budowlanej oraz wykwalifikowaną kadrę techniczno inżynierską. 

Dodatkowo dysponujemy dużym, profesjonalnym i nowoczesnym sprzętem budowlanym, w którego oparciu realizujemy powierzone nam prace. A prowadzonej inwestycji zapewniamy własny dozór.

Zakres wykonywanych przez nas robót:

Roboty inżynieryjne
-roboty ziemne
-fundamenty betonowe i żelbetonowe
-konstrukcje żelbetowe, monolityczne i prefabrykowane
-konstrukcje stalowe

Roboty instalacyjne
-sieci i instalacje gazowe
-sieci i instalacje wodociągowe
-sieci i instalacje kanalizacyjne
-drenaże i szamba

Roboty drogowe
-nawierzchnie kostki betonowej
-nawierzchnie asfaltobetonowe i betonowe
-chodniki

Roboty torowe
-remonty i modernizacje kolejowych nawierzchni normalnotorowych i wąskotorowych
-modernizacja i budowa torowisk pod żurawie i suwnice

Wagi
-wykonywanie wag samochodowych stacjonarnych o nośności do 60ton
  (fundament+pomost+automatyka)
-wagi kolejowe statyczne i dynamiczne (fundament+pomost+automatyka)